Return Policy

ช่องทางการชำระเงิน
 

ลูกค้าสามารถชำระเงินได้โดย

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชี: บริษัท เออร์เบินบีส์ จำกัด  |  เลขที่บัญชี: 071-1-21103-9
สแกน QR code Prompt Pay เพื่อชำระเงิน


การแจ้งชำระเงิน

ทาง Line Official Account: @miniheartcosmetics
ทาง E-mail: miniheartcosmetics@gmail.com
นโยบายการเปลี่ยนสินค้า

ลูกค้าสามารถแจ้งขอเปลี่ยนสินค้าตามเงื่อนไขของทางบริษัท โดยติดต่อทาง Line Official @miniheartcosmetics หรือ อีเมล miniheartcosmetics@gmail.com
แจ้งรายการสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนจากนั้นเจ้าหน้าที่จะสรุปยอดส่วนต่าง เพื่อชำระเงินให้ลูกค้าก่อนการส่งเปลี่ยน โดยสินค้าจะต้องถูกส่งกลับมาถึงบริษัทฯ และชำระยอดส่วนต่าง (ถ้ามี) ก่อนที่สินค้าใหม่จะถูกส่งกลับไปเปลี่ยน
ลูกค้าสามารถแจ้งขอเปลี่ยนสินค้า ภายในระยะเวลา 7 วันนับจากวันที่รับสินค้า และสินค้าส่งเปลี่ยนพร้อมส่วนประกอบและบรรจุภัณฑ์ที่สมบูรณ์ครบถ้วนและยังไม่เปิดใช้งาน
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy